آوریل 24
مکنده صنعتی هواسازان

E470

product code: E470
Capacity (flow rate) : 5100
Engine Power : 4 kw-hp 5/5
Dedusting Diameter : 3 x 100
Dedusting Speed : 60 m/s
Filter Dimensions : 500 x 100
Electricity : 380


Dimensions(width x length x h) : 1650 x 520
weight : 85kg


محصولات مشابه


Leave a reply - T H E M E - S H A R E D - O N - W P L O C K E R .C O M

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *