آوریل 24
مکنده صنعتی هواسازان

E230

product code: E230
Capacity (flow rate) : 3100
Engine Power : 3 kw-hp4-hp3
Dedusting Diameter : 3 x 100
Dedusting Speed : 43 m/s
Filter Dimensions : 500 x 100
Electricity : 380-220


Dimensions(width x length x h) : 1150 x 500
weight : 57kg

مکنده صنعتی هواسازان


محصولات مشابه


Leave a reply - T H E M E - S H A R E D - O N - W P L O C K E R .C O M

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *