آوریل 24
مکنده صنعتی هواسازان

E200

product code: E200
Capacity (flow rate) : 3000
Engine Power : 2/2 kw-hp 3
Dedusting Diameter : 2 x 100
Dedusting Speed : 40 m/s
Filter Dimensions : 500 x 100
Electricity : 220-380


Dimensions(width x length x h) : 1150 x 600
weight :56kg

مکنده صنعتی هواسازان


محصولات مشابه


Leave a reply - T H E M E - S H A R E D - O N - W P L O C K E R .C O M

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *