مکنده مرکزی

مکنده مدل  machbox 40000متر مکعب

دارای 2 عدد فن هرکدام به قدرت 30 اسب بخار

دارای سیستم اعلام حریق

دارای سیستم گردش هوای پاک به سالن

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای سیستم invertor کاهش مصرف و تنظیم حجم مکش

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش

مکنده مدل  machbox 12000متر مکعب

قدرت موتور 20 اسب

دارای سیستم گردش هوای پاک به سالن

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای سیستم invertor کاهش مصرف و تنظیم حجم مکش

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش

مکنده مرکزی هواسازان

دارای حجم مکش 8000 متر مکعب

با قدرت موتور 10 اسب بخار

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش

مکنده مدل machbox 50000متر مکعب

دارای 2 عدد فن هرکدام به قدرت 40 اسب بخار

دارای سیستم اعلام حریق

دارای سیستم گردش هوای پاک به سالن

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای سیستم invertor کاهش مصرف و تنظیم حجم مکش

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش