محصولات

product code: E200
Capacity (flow rate) : 3000
Engine Power : 2/2 kw-hp 3
Dedusting Diameter : 2 x 100
Dedusting Speed : 40 m/s
Filter Dimensions : 500 x 100
Electricity : 220-380


Dimensions(width x length x h) : 1150 x 600
weight :56kg

مکنده صنعتی هواسازان

product code: E400
Capacity (flow rate) : 4900
Engine Power : 4 kw-hp 5/5
Dedusting Diameter : 3 x 100
Dedusting Speed : 55 m/s
Filter Dimensions : 300 x 100
Electricity : 380


Dimensions(width x length x h) : 1700 x 600
weight : 80kg

مکنده صنعتی هواسازان

product code: E900
Capacity (flow rate) : 12000
Engine Power : 11 kw-hp 15
Dedusting Diameter : 4 x 120
Dedusting Speed : 65 m/s
Filter Dimensions : 360 x 140
Electricity : 380


Dimensions(width x length x h) : 3000 x 600
weight : 380kg

900-2

product code: E230
Capacity (flow rate) : 3100
Engine Power : 3 kw-hp4-hp3
Dedusting Diameter : 3 x 100
Dedusting Speed : 43 m/s
Filter Dimensions : 500 x 100
Electricity : 380-220


Dimensions(width x length x h) : 1150 x 500
weight : 57kg

مکنده صنعتی هواسازان

مکنده مدل  machbox 15000متر مکعب

قدرت موتور 20 اسب

دارای سیستم گردش هوای پاک به سالن

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای سیستم invertor کاهش مصرف و تنظیم حجم مکش

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش

مکنده مرکزی هواسازان

product code: E470
Capacity (flow rate) : 5100
Engine Power : 4 kw-hp 5/5
Dedusting Diameter : 3 x 100
Dedusting Speed : 60 m/s
Filter Dimensions : 500 x 100
Electricity : 380


Dimensions(width x length x h) : 1650 x 520
weight : 85kg

مکنده مدل machbox 50000متر مکعب

دارای 2 عدد فن هرکدام به قدرت 40 اسب بخار

دارای سیستم اعلام حریق

دارای سیستم گردش هوای پاک به سالن

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای سیستم invertor کاهش مصرف و تنظیم حجم مکش

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش

مکنده مدل  machbox 40000متر مکعب

دارای 2 عدد فن هرکدام به قدرت 30 اسب بخار

دارای سیستم اعلام حریق

دارای سیستم گردش هوای پاک به سالن

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای سیستم invertor کاهش مصرف و تنظیم حجم مکش

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش


دارای حجم مکش 8000 متر مکعب

با قدرت موتور 10 اسب بخار

دارای سیستم سپراتور و جداکننده ذرات و فشرده کردن خاک در کیسه

دارای دهانه مکش کاملا هیدرولیک کشش برای سهولت در مکش