slider1-havasazan
slider2-havasazan
slid-1500-475

HAVASAZAN PRODUCTS

INTERNATIONAL EXIBITION

درباره هواسازان

شرکت هواسازان در سال 1384 با توجه به نیاز روز کشور پا به عرصه تولیدمکنده صنعتی گذاشته و توانسته در سالیان متوالی جزیکی از بهترین برندهای ایران محسوب شود. این شرکت با اخذ گواهینامه های بین المللی ISO 9001 و ISO 10000 و استاندارد CE اروپا توانسته مکنده هایی بابالاترین حجم مکش وقدرت را تولید کنند که نیاز بسیاری از شرکت ها وکارخانجات صنعتی را برطرف سازد.

تولیدات این شرکت کاملا صنعتی بوده وحجم تولیدات سالانه این شرکت به طور متوسط به 2000 عدد مکنده در سال میرسد که این شرکت از همه نظر در تولید بهترین کیفیت یاری مینماید. شرکت هواسازان با بیش از ده ها نمایندگی در سراسر کشور بالاترین حجم فروش مکنده را دارا بوده وبهترین گارانتی وخدمات را ارایه می نماید.

شرکت هواسازان با حضور در تمامی نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی گامی عظیم در صنعت کشور نهاده که بالاترین درصد رضایتمندی مشتری را در کشور دارا میباشد

تاییدیه های هواسازان

درباره هواسازان

شرکت هواسازان در سال 1384 با توجه به نیاز روز کشور پا به عرصه تولیدمکنده صنعتی گذاشته و توانسته در سالیان متوالی جزء یکی از بهترین برندهای ایران محسوب شود. این شرکت با اخذ گواهینامه های بین المللی ISO 9001 و ISO 10000 و استاندارد CE اروپا توانسته مکنده هایی بابالاترین حجم مکش وقدرت را تولید کنند که نیاز بسیاری از شرکت ها وکارخانجات صنعتی را برطرف سازد.

تولیدات این شرکت کاملا صنعتی بوده وحجم تولیدات سالانه این شرکت به طور متوسط به 2000 عدد مکنده در سال میرسد که این شرکت از همه نظر در تولید بهترین کیفیت یاری مینماید. شرکت هواسازان با بیش از ده ها نمایندگی در سراسر کشور بالاترین حجم فروش مکنده را دارا بوده وبهترین گارانتی وخدمات را ارایه می نماید.

شرکت هواسازان با حضور در تمامی نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی گامی عظیم در صنعت کشور نهاده که بالاترین درصد رضایتمندی مشتری را در کشور دارا میباشد

تاییدیه های هواسازان


نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما